Volejte nebo prozvoňte 773 741 831

(všední dny 8:00 - 16:00)

Sledujte nové nabídky práce na Facebooku

Hledáte práci?

Chcete pracovat ve stabilní a silné personální agentuře? Stále hledáme šikovné zaměstnance - pracujte s námi pro významné světové firmy s výhodami zázemí velké a stabilní agentury. Kontaktujte nás!

 • Budeme jedním z předních poskytovatelů pružných personálních řešení, založených na principu dočasného pronájmu pracovní síly.
 • Nabízíme profesionální služby s vysokou přidanou hodnotou za dodržování platné legislativy.
 • Přebereme plnou odpovědnost za personální zajištění výroby u svých zákazníků a umožníme jim soustředit se na zvolený obor podnikání bez dalších starostí.
 • Budeme stabilním a tradičním zaměstnavatelem, firmou, která ve svých zaměstnancích vidí svůj potenciál.
 • Respektujeme a dodržujeme normy dané EICC (Kodexem chování výrobců elektroniky).
 • Respektujeme a dodržujeme politiku SER (Odpovědnost za sociální oblast a oblast životního prostředí).

Naše strategie

 • Specializace na dočasné přidělení zaměstnanců.
 • Poskytování nadstandardních služeb zákazníkům, zaměstnancům i uchazečům o práci.
 • Maximální flexibilita při řešení nestandardních požadavků zákazníků.
 • Stálá komunikace se zákazníkem, aktivní spolupráce při řešení provozních záležitostí.
 • Péče o zaměstnance, zajištění ubytování i dopravy.

Politika SER

  Společnost JOBS 4 JOY si uvědomuje svou odpovědnost vůči společnosti a svým zaměstnancům. Proto vytváří a stále doplňuje odpovídající systém řízení lidských zdrojů, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a minimalizace rizik. Hlavní závazky a principy jsou tyto:
 • Vždy v souladu s platnými zákony respektovat lidská práva zaměstnanců, organizovat pracovní podmínky a pracovní čas i čas odpočinku mezi směnami, dodržovat mzdové podmínky. Respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování. Netolerovat jakoukoli formu nucené práce včetně práce dětí či vězňů. Netolerovat korupci, diskriminaci, obtěžování a zneužívání, vydírání, zneužívání informací či kruté a nelidské zacházení.
 • Soustavně vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí (nebo na vytvoření takového prostředí tlačit své zákazníky a dodavatele). Zlepšovat kvalifikaci zaměstnanců, rozvíjet jejich smysl pro zodpovědnou práci. Řešit veškeré události, týkající se zdraví a bezpečnosti práce dle platných zákonů a ve spolupráci s odpovědnými úřady. Zaobírat se návrhy, stížnostmi a podněty zaměstnanců.
 • V rámci svých možností omezit znečišťování životního prostředí a k takto odpovědnému chování nabádat a vest své zákazníky, dodavatele i zaměstnance.
 • Plnit požadavky na sociálně zodpovědné a úspěšné podnikání a podporovat nejvyšší etické standardy jako je zákaz korupce, zneužívání informací, ochrana osobního a duševního vlastnictví, ochrana osobnosti, zákaz nekalé konkurence.
 • Podporovat projekty plnící sociální roli – pomoc hendikepovaným a nemocným, pomoc mladým lidem začlenit se do společnosti a další.
 • Vytvářet a rozvíjet plán omezení rizik a vlivů na poskytované služby.
 • Jednat v souladu s národními a mezinárodními právními úmluvami a standardy.
 • Seznamovat všechny zaměstnance, dodavatele a veřejnost s politikou a programem SER.
 • Pravidelně vyhodnocovat rizika, spojená s uváděním SER politiky do praxe, navrhovat a realizovat opatření k minimalizaci těchto rizik.
 • Pravidelně kontrolovat pracovní podmínky zaměstnanců, poskytovat zaměstnancům odpovídající školení.
 • Analyzovat systém řízení a v případě odhalení chyby navrhovat a realizovat nápravná opatření.
 • Revidovat plnění požadavků programu SER, aktualizovat cíle, metody.
 • Udržovat veškerou dokumentaci aktuální a platnou.

Naše reference

atek.png
auo.png
csad.png
gg.png
hella.png
iac.png
jtekt.png
kordarna.png
lloyd.png
panasonic.png
techdata.png
vf.png
vw.png